Kursus

Kursus  1. At rumme mennesker i sorg og krise.

For mennesker som har personlig kontakt med syge, døende og pårørende

Kursus 2.  Hvordan involverer man sig  uden at  bliver overinvolveret.

For mennesker som har personlig kontakt med syge og mennesker i krise.

Kursus 3.  Skræddersyede kurser.

 

1.  At rumme mennesker i sorg og krise

I kontakten med mennesker i sorg og krise handler det ikke alene om, hvad du gør, men hvem du er. Derfor tager disse kurser udgangspunkt i deltagernes erfaringer både fra deres arbejde og deres eget personlige liv. Kun ved at rumme vores eksistentielle livsvilkår kan vi rumme andres.

Deltagerne får konkret øvelse og indsigt i at yde støtte i den svære tid, hvor der er behov for at finde livskvalitet på en ny måde. Deltagerne vil også få indsigt i at håndtere egne følelser og oplevelser. Og de vil blive støttet i at bruge hinanden som sparringspartnere, så de kan udveksle viden og erfaringer.

Kurserne giver indsigt og øvelse i:

  • livets eksistentielle vilkår
  • dødsbevidsthed
  • håndtering af krise og sorg
  • at lytte aktivt
  • at rumme andre, der hvor de er
  • at forstå de behov en kriseramt person har
  • begrænsende adfærdsmønstre, og hvordan disse kan ændres til styrkende mønstre
  • vidensdeling og sparring omkring gode erfaringer, og det der er svært

Kursusform:

Kurserne indeholder øvelser, eksempler, teori og praksis. Vi anbefaler, at der bliver brugt to hele dage på ovenstående emner. Kurserne kan enten tages i forlængelse af hinanden eller med måneders mellemrum. Det er også muligt at få skræddersyet et kursus. Fælles er, at deltagerne lærer at håndtere det, der er svært, så de kan skabe et rum af glæde og tillid i den personlige kontakt.

Pris:                                        

Kr. 10.000  pr. dag uanset antal  deltagere

2. Hvordan involverer man sig uden at bliver overinvolveret?

Dette kursus er for mennesker som på den ene eller anden måde arbejder med mennesker i krise. Det kan være svært, når man igen og igen mærker smerten, sorgen, håbløsheden, angsten m.m. hos det enkelte menneske ikke  at lade sig overvælde af det.

Formål med kurset

At den enkelte bliver mere opmærksom på sine egne reaktionsmønstre ved  både sund involvering og overinvolvering.

At den enkelte får nogle værktøjer til at blive ovre på egen banehalvdel – hjemme hos sig selv.

Kursusform

Igennem øvelser, erfaringsudvekslinger og teori  bliver den enkelte kursusdeltager mere opmærksom på, hvad der sker i mødet med med mennesker i krise. Er man hele tiden over i den anden for at mærke, hvordan vedkomne  har det,  eller er man i stand til at møde den anden med et åbent hjerte uden at påtage sig  smerten. Kan man sætte de grænser der er nødvendige? Hvilken tilstand støtter en, når man skal tage den vanskelige samtale eller bare være nærværende. Er det mod, er det viden om man har de evner der skal til, er det selvværd, er det en centrering? Vi arbejder med hvordan man kan komme ned i den tilstand, der netop støtter en.

Pris:

Kr 10.000  pr. dag uanset antal  deltagere

3. Skræddersyede kurser

Jeg møder op til et møde, hvor vi sammen finder ud af, hvilket kursus netop din gruppe har behov for.

 

Skriv et svar